• Meldpunt Schouwarts te laat

    Heeft de lijkschouw later dan 3 uur na het overlijden plaatsgevonden? Meld het ons

    Maak een melding

    Een melding kan door zowel zorgprofessionals, uitvaartondernemers als nabestaanden gedaan worden.

    Per schouw kan maar één melding gedaan worden.Het meldpunt Schouwartstelaat.nl is een initiatief van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart
Waarom een te late lijkschouw melden?

Uitzondering

Het Openbaar Ministerie heeft samen met het Ministerie van Gezondheid voor artsen een uitzondering gemaakt om bij een verwacht overlijden niet binnen de wettelijke termijn van 3 uur te hoeven schouwen. Deze uitzondering is vastgelegd in een Handreiking (niet-)natuurlijke dood.

Artsen

Er zijn artsen die niet aan de nabestaanden vragen of ze het goed vinden dat de lijkschouw pas de volgende ochtend wordt verricht, en er zijn artsen die het wel aan nabestaanden vragen maar dan niet om 8uur maar pas veel later in de ochtend de lijkschouw verrichten.

Nabestaanden

Als er aan nabestaanden al wordt gevraagd of ze het goed vinden dat de lijkschouw pas de volgende ochtend wordt verricht, hebben nabestaanden helemaal geen idee wat de consequenties daarvan kunnen zijn (verkleuring van het lichaam, onprettig ruiken en vroegtijdige sluiting van de kist).

Deze uitzondering moet daarom verdwijnen !

GOED OM TE WETEN

BACTERIËN

Zodra iemand is overleden stopt het afweersysteem. Bacteriën in het lichaam hebben vanaf dat moment vrij spel en gaan zich vermenigvuldigen. Circa 4 uur na het overlijden is er een omslagpunt waarna het vermenigvuldigen van bacteriën significant toeneemt. Het is daarom belangrijk om voor dit omslagpunt een lichaam te conserveren.

VERKLEURING

Bacteriën zijn er de oorzaak van dat een lichaam gaat verkleuren (het lichaam wordt langzaam groen en er ontstaan blaasjes met vocht op de huid). Dit begint meestal als eerste in de buikstreek, direct gevolgd door de omgeving rond de mond, neus en ogen. De overledene ziet er minder prettig uit en begint minder prettig te ruiken. Het gevolg is dat de nabestaanden een onprettig beeld van hun dierbare vasthouden en de kist eerder gesloten moet worden.

LIJKSCHOUW

Als een lijkschouw zo spoedig mogelijk (binnen 3 uur) na het overlijden plaats vindt dan kan direct worden begonnen met de conservering van het lichaam. Dit voorkomt veel leed bij nabestaanden.

Schouwartstelaat.nl wordt ondersteun door:

Meld een te late lijkschouw aan ons

Melding

Download A4 poster

,

Download

Download hier een poster die u binnen uw organisatie op kunt hangen om collega's te attenderen op de mogelijkheid een melding te maken.

Download A3 poster

Download

Download hier dezelfde poster maar dan een maatje groter.